Angus

Bydło rasy Aberdeen Angus wyhodowano w północno-wschodnich rejonach Szkocji. Umaszczenie jednolite czarne lub jednolite czerwone. Angusy zaliczane są do bydła małego. Dorosły buhaj osiąga masę około 900kg i 130 cm wysokości w kłębie, krowy odpowiednio 600kg i 125cm. Kompaktowa budowa ciała, krótkie nogi i mała bezrożna głowa to typowe cechy Angusa. Bydło tej rasy jest wcześnie dojrzewające o dużej zdolności odkładania tłuszczu w jamie ciała i pod skórą. Pierwsze krycia jałówek następują w 15 miesiącu życia. Krowy cielą się łatwo (masa cieląt 28-35kg) i są opiekuńcze podczas wychowu cieląt. Rasa ta charakteryzuje się dobrym wykorzystaniem paszy, w tym szczególnie runi pastwiskowej, dużą odpornością na choroby, i zdolnością do przystosowania się do różnych warunków klimatycznych. Przyrosty dobowe angusów wynoszą średnio od 900-1000g. Opasy wyróżniają się bardzo wysoką wydajnością rzeźną (około 70%) i małym udziałem kości w tuszy. Mięśnie na poprzecznym przekroju, mają marmurkowaty wygląd. W USA i Kanadzie rasę te doskonali się w kierunku opóźnienia dojrzewania, zwiększenia kalibru i tempa wzrostu oraz zmniejszenia otłuszczenia tusz (Nogalski Z. 2009)